Bilim Ağacı Mentorluk Programı

Bilim Ağacı Vakfı Mentorluk Programı, Bilim Ağacı Vakfı (Vakıf) Kuruluş Senedinde belirtilen amaçlar ve ilkeler doğrultusunda Türkiye’deki üniversitelerde eğitim ve öğrenim gören bireylerin eğitim süreçlerinde desteklemeye, kariyer planlamalarına ve iş hayatına yönelik ihtiyaç duyacakları bilgi, deneyim ve kaynaklarla buluşturmaya yönelik bir programdır. Vakfın burs ve eğitime katkı sisteminin önemli bir unsuru olan programda bireylere akademik ve profesyonel yaşamlarında hedeflerine ulaşma, kişisel gelişimleri aracılığıyla etki yaratma ve iş hayatına hazırlanma amaçlarını gerçekleştirmeleri için üç alanda yetkinlik kazandırılması hedeflenmektedir.

Kişisel ve sosyal gelişim

Değişime ve karmaşık problemlere ilişkin bireyin kişisel ve sosyal uyumunu kolaylaştırma

Araçlar

Akademik ve iş yaşamlarındaki problemlerin çözümünde kullanılacak yöntem, araçlar ve teknolojiler hakkında bilgi edinme

 Benzer gündem ve hedeflere sahip akademik/profesyonel topluluklara dahil olma

 

Program temel olarak; gönüllülük esasına dayanan, bir rehberlik, bilgi-tecrübe aktarımı ve karşılıklı öğrenme süreci olarak tanımlanmaktadır. Programa kabul edilen bireylerin profesyonel yaşamlarında ihtiyaç duyacakları mesleki bağlantılara ulaşmalarına, gelecek planlarını ve hedeflerini belirlemelerine katkı sağlaması planlanmaktadır.

Program kapsamında bireylere gönüllü rehberlik yapanlar “mentor”, bu süreçten faydalanmak ve öğrenme sürecini gönüllü hızlandırmak isteyen bireyler “menti” olarak tanımlanır.

Mentor ve mentilerin bir eğitim ve öğretim yılı boyunca en az 6 görüşme için bir araya gelmeleri beklenmektedir. Programın temel ilkeleri şunlardır:

 • Aktif katılım
 • Açıklık
 • Paylaşımcılık
 • Sürekli gelişim/öğrenme

Kimler Mentor Olabilir?

Mentor, sahip olduğu bilgi birikimini, mesleki ve hayata dair deneyimini belirli bir uzmanlık ile kendisinden daha az deneyimli kişilere aktaran, rehberlik eden kişidir. Program kapsamında ise bilgi ve tecrübeleri ile Bilim Ağacı Vakfı bursiyerleri ve mentorluk programından yararlanan bireylere, gönüllü rehberlik yapan, tecrübelerini aktaran kendi alanlarında uzman ve liyakatli kişilerdir

Kimler Menti Olabilir?

Mentorluk hizmetinden yararlanarak, kendini geliştirmek isteyen kişiler mentilerdir. Bilim Ağacı Mentorluk Programı kapsamında programa seçilmiş olan bursiyerler, mezun bursiyerler ve bu programdan yararlanmaya hak kazanmış diğer bireyleri kapsamaktadır. Mentilerin kazandıkları yetkinlikleri etkiye dönüştürmeleri; kendi kişisel gelişimlerinin yanı sıra ekosisteme de destek olmaları esastır.

BİLİM AĞACI MENTORLUK İLİŞKİSİNDE TEMEL PRENSİPLER

GİZLİLİK VE ETİK

Mentorluk ilişkisi başladıktan itibaren, süreç boyunca ve süreç sonlandıktan sonra dahi, mentor ve mentiye dair her türlü kişisel bilgi ve görüşmede konuşulanlar gizli kalır, 3. kişiler ile paylaşılamaz. Program yönetimine geribildirim verilmesi gereken durumlarda, gizlilik prensibine sadık kalarak ilerlenmesi önemlidir.

Bilim Ağacı Vakfı Mentorluk Programında mentorluk ilişkisinde rol ve sorumlulukları, etik davranış çerçevesini ve gizlilik prensibini esas alınacak etik kurallar; Avrupa ülkelerinde mentorluk ve koçluk hizmetlerindeki iyi uygulamaları ve uygulama beklentilerini esas alarak belirlenen EMCC (European Mentoring & Coaching Council /Avrupa Mentorluk ve Koçluk Derneği) kodlarına dayanır.

EMCC Etik kodlarına erişmek için tıklayınız.  

Süreç

Bilim Ağacı Mentorluk Programı, programda yer almak isteyen mentor ve menti adaylarının başvurularının alınması ile başlar. Yapılacak değerlendirmenin sonucunda mentor-menti eşleştirmelerinin yapılmasından itibaren mentor ve mentiler ile düzenlenecek eğitimlerin sonrasında her yıl Kasım-Haziran arasındaki 8 aylık bir süreci kapsar.  Bu süreç içerisinde, mentor-menti görüşmeleri için ortalama 6 saatlik bir zaman ayrılması gerekebilir. Görüşmelerinin günü, yeri ve saati her iki tarafça, önceden kararlaştırılır. Mentor ve mentinin birlikte eyleme geçireceği faaliyet türlerinin mentinin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen hedeflere, amaçlara ve sınırlara bağlı olması beklenmektedir. Program süresince yapılan görüşmeler, her iki tarafça, kullanılan mentorluk yönetim sistemi(MYS) üzerinden raporlanır.

Bilim Ağacı Vakfı, mentorluk programı kapsamında, aşağıdaki türlerde aktiviteler düzenlenebilir:

 • Telefon görüşmeleri ve online görüşmeler
 • E-posta iletişimleri
 • İşyeri veya laboratuvar turları
 • Yemek veya kahve sohbetleri
 • Kampüs etkinlikleri
 • Profesyonel içerikli toplantılar
 • Seminerler
 • Sosyal ve sportif faaliyetler

BAŞVURU AŞAMALARI

Bilim Ağacı Mentorluk Programı her yıl, Vakfın ilan ettiği süre içerisinde, web sitesi, sosyal medya hesapları, e-posta ve telefon mesajları aracılığı ile duyurulur. Programa katılmak isteyen menti adayları; çevrimiçi başvurularını yaptıktan sonra iletilen detaylı formun doldurulması ve Vakfa iletilmesi ile ön değerlendirme sürecine alınırlar. Mentorluk Yönergesindeki esaslara göre son değerlendirme yapılarak programa katılacak olan mentor ve mentiler belirlenmektedir.

Şekil 2 Başvuru türleri ve aşamaları

EŞLEŞMELER

Bilim Ağacı Mentorluk programında eşleşmeler, programdan yararlanacak mentilerin önceden belirlenmiş hedefleri doğrultusunda mentorların bilgi, birikim ve alan uzmanlığı deneyimleri göz önünde bulundurularak mentorluk yönetim sistemi üzerinden (MYS) Vakıf tarafından gerçekleştirilmektedir. 

İletişim

Konutkent Mahallesi 3028. Cadde No:6 Kat: 2 , 06810 SMK Kule
Çankaya / ANKARA

Sosyal Medya

Sosyal Medya hesaplarımızdan bizleri takip edebilirsiniz.