Değerlendirme Ölçütleri

1- Başarı

Öğrencinin okuduğu yılların ya da son yarıyılın ders notları ortalaması
                        Öğrencinin son girdiği seçme sınavı sonuçları veya,
                        Öğrencinin Özel Yetenek Sınavı ile girdiği sıralaması
Göz önüne alınarak değerlendirilir.

1- Kişisel Beceriler / Özellikler

* Kendini ifade kabiliyeti
* Kendine gösterdiği özen     
* Toplum hizmeti yapmışlığı
* Atatürk İlkelerine verdiği değer ve önem
* Demokrasi (konu hakkında bilgisi ve kanaati)
* Elde etmiş olduğu yurt içi, yurt dışı başarı belgeleri
 Not:      Her hizmet için (Çalışma için varsa belge istenecek, yoksa beyanı geçerli sayılacaktır
   Her başarı belgesi için belge istenecektir.
Not: Öğrenci üniversiteyi bu yıl kazanmış ise başarı puanı hesaplanırken son girdiği sınav sonuçlarından alınan puan iki  ile çarpılır.

1- Aile ve Mali Durum

  1. Ailevi durum                                           

 * İki ebeveyn vefat etmiş
* Ebeveynlerden biri vefat etmiş
* Ebeveynler ayrı
 * Okuyan kardeş sayısı (1 – 2 Kardeş)
  * Okuyan kardeş sayısı (2’den fazla)
 Mali durum (Ailenin toplam aylık geliri)
* Asgari ücret ve altı     
 * Asgari ücret – 5000 TL/ay
 * 5001-7500 TL/Ay
* 7501 TL/Ay ve üstü
Ölçütlerine göre değerlendirilir.

İletişim

Konutkent Mahallesi 3028. Cadde No:6 Kat: 2 , 06810 SMK Kule
Çankaya / ANKARA

Sosyal Medya

Sosyal Medya hesaplarımızdan bizleri takip edebilirsiniz.