• Fırsat Eşitliği ve Hakkaniyet: Vakıftan katkı alanlara vakfın olanakları eşit fırsat, eşit öncelik prensibi ve hakkaniyetle sunulur.
  Bağımsızlık: Vakfımız hiçbir kişi, siyasi veya ticari kuruma bağlı değildir. Vakıf tüm olanakları ve kaynaklarını sadece vakfın amaç ve menfaatleri için kullanılır.
  Kapsayıcılık: Vakıf kendisine katkı sağlayan ve katkı alanların sayısını mümkün olduğunca artırmayı, kaynak ve olanaklarını mümkün olan en geniş kitleye sunmayı hedefler.

 • Kalite: Vakıf girdi, süreç ve çıktılarının mümkün olan en yüksek kalite seviyesinde olması esastır. Sürekli iyileşme için Vakıf girdi süreç ve çıktılarını ölçer.
  Yenilikçilik: Vakıf yeni fikir ve yaklaşımlara açıktır. Sürdürülebilir bir başarı için Vakıf kendisini her anlamda sorgulaması ve yenilemesi gerektiğine inanır.
  Sürdürülebilirlik: Vakfın kaynakları faaliyetlerinin mümkün olan en uzun süre boyunca sürdürülebilmesine imkan sağlayacak şekilde kullanılır. Vakfın kaynakları asla israf edilmez.

 • Pozitif Ayrımcılık: Vakıf hizmetlerini sunarken bazı dezavantajlı gruplara öncelik veya sınırlı ölçüde ayrıcalık sunabilir.
  Şeffaflık: Kamuoyu ile doğru, açık ve karşılaştırılabilir bilgi paylaşımı vakfın faaliyetlerinde raporlamalarında esastır. Vakıf bu bağlamdaki tüm yasal yükümlülüklerine eksiksiz uyar.
  Hesap Verebilirlik: Vakıf yönetim organlarının performansını bağımsız bir şekilde izlenir ve tepe yöneticilerin paydaşlara karşı hesap verebilirliği temin edilir.

 • Çevreye Duyarlılık: Vakıf kaynaklarının bir kısmı ile sürdürülebilir bir dünya ve gelecek nesillerin güvenle yaşayabileceği bir yaşam yaratabilmesine imkan sağlayacak projeler yapar. Vakıf çevre kirliliği yaratan, hayvan haklarını gözetmeyen, vb. çevre duyarlılığına aykırı hiçbir projeyi desteklemez.
  İzlenebilirlik: Vakfın iş süreçleri ve faaliyetleri için mümkün olduğunca performans ölçütleri tanımlanır ve faaliyetlerle ilgili paydaşlarla gelişme ve sonuçlar paylaşılır.

Keşfet

İletişim

Konutkent Mahallesi 3028. Cadde No:6 Kat: 2 , 06810 SMK Kule
Çankaya / ANKARA

Sosyal Medya

Sosyal Medya hesaplarımızdan bizleri takip edebilirsiniz.